Precious Promise


~ अनमोल वचन ~
इतना ना कमाओ कि पाप हो जाए !
इतना ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए !
इतना ना खाओ कि मर्ज़ हो जाए !
इतना ना बोलो कि क्लेश हो जाए !
इतना ना चलो कि देर हो जाए !
इतना ना सोचों कि चिंता हो जाए !